లేమెన్స్ ఇవాంజెలికల్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ కు ఆహ్వానము
"వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును. ఎన్నికలేనివాడు బలమైన జనమగును. యెహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును" యెషయా 60:22

lefi.org

ఆదివారపు ఆరాధన
టి.వి. కార్యక్రమము
రేడియో కార్యక్రమము
"క్రీస్తు విజయము"
బైబిల్ డౌన్లోడ్స్
మూల ప్రసంగాలు
సువార్త సంగీతము
బుక్ స్టోర్
డైరెక్టరీ
Burmese
Chinese
French
German
Hindi
Indonesian
Italian
Russian
Spanish
మా గూర్చి
క్రీస్తు విజయము
బైబిల్ డౌన్లోడ్స్
దేవుడు మిమ్మును ప్రేమించుచున్నాడు
సేవారంభము
విశ్వాస కధనము
ప్రపంచవ్యాప్త డైరెక్టరి
ప్రార్ధనా మనవి
సంప్రదించుట
సాంకేతిక సహాయము
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను
యోహాను3:16
వీడియో మరియు ఆడియో
వాజ్మయము
Bulletin Board
నాయకుని నుండి లేఖ!

ఈస్టర్ రిట్రీటు వీడియో ఆర్కైవ్స్

టి.వి. వార ప్రసారములు

ఆదివారపు ఆరాధన
ఫ్రత్యక్ష ప్రసారం | ఆర్కైవ్స్

సహో. జాషువా డానియేల్ గారి జ్ఞాపకార్థ కూటమి ఆదివారపు ఆరాధన
ఆర్కైవ్స్


రెవలేషన్ టి.వి లో జాషువా డేనియల్ గారితో ముఖా ముఖి

రిట్రీటు ఆర్కైవ్
టి.వి. ప్రోగ్రామ్
టి.వి. స్టేషన్ల లిస్టు
రేడియో కార్యక్రమము
సువార్త సంగీతము
బ్యూటిఫుల్ బుక్ స్టోర్
మూల ప్రసంగాలు
గ్రంథాలయము

ఆయన దానియేలు
-జాషువా దానియేలు

http://lefi.org/telugu/images/ndaniel.jpg క్రొత్తముద్రణ - లేమెన్స్ఇవాంజెలికల్ ఫెలోషిప్ వ్యవస్థాపకులయొక్క జీవిత చరిత్ర, మిస్టర్. దానియేలు సారాంశము చదవండి
ప్రియ స్నేహితులారా!
అభద్రత మరియు భయం మనుషులను పట్టి పీడించుచున్న ఈ దినములలో కూడా నీవు స్వేచ్ఛగా ఉండగలవు. సజీవుడైన దేవుడు ఇంకను ప్రజలతో మాట్లాడుచున్నాడు. అనేక మతములవారు మరియు చాలాకాలంగా నాస్తికత్వంలో ఉన్నవారును సజీవుడైన ప్రభువును కలుసుకొనుచున్నారు. శాంతి సమాధానములు మీకు ఎల్లప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నవి.

"ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జనులారా నాయొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును." మత్తయి11:28

జాన్ డానియేలు

ప్రార్థనా విన్నపము | సంప్రదించుట | టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఈ మెయిల్