లేమెన్స్ ఇవాంజెలికల్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ కు ఆహ్వానము
"వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును. ఎన్నికలేనివాడు బలమైన జనమగును. యెహోవానగు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును" యెషయా 60:22

lefi.org

ఆదివారపు ఆరాధన
టి.వి. కార్యక్రమము
రేడియో కార్యక్రమము
"క్రీస్తు విజయము"
బైబిల్ డౌన్లోడ్స్
మూల ప్రసంగాలు
సువార్త సంగీతము
బుక్ స్టోర్
డైరెక్టరీ
Burmese
Chinese
French
German
Hindi
Indonesian
Italian
Russian
Spanish
మా గూర్చి
క్రీస్తు విజయము
బైబిల్ డౌన్లోడ్స్
దేవుడుమిమ్మునుప్రేమించుచున్నాడు
సేవారంభము
విశ్వాస కధనము
ప్రపంచవ్యాప్త డైరెక్టరి
ప్రార్ధనా మనవి
సంప్రదించుట
సాంకేతిక సహాయము
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను
యోహాను3:16
వీడియో మరియు ఆడియో
వాజ్మయము
Bulletin Board
పరలోక పిలుపు

ముఖ్యకేంద్రపు ఆరాధనలు
లైవ్ వెబ్ కాస్ట్ | ఆర్కైవ్

ఆదివారపు ఆరాధన
లైవ్ వెబ్ కాస్ట్ | డౌన్లోడ్
78 వ వార్షికోత్సవ ఆర్కైవ్

రిట్రీటు / Meetings
వెబ్ కాస్ట్ | డౌన్లోడ్

రెవలేషన్ టి.వి లో జాషువా డేనియల్ గారితో ముఖా ముఖి


రిట్రీటు ఆర్కైవ్
టి.వి. ప్రోగ్రామ్
టి.వి. స్టేషన్ల లిస్టు
రేడియో కార్యక్రమము
సువార్త సంగీతము
బ్యూటిఫుల్ బుక్ స్టోర్
మూల ప్రసంగాలు
గ్రంథాలయము

ఆయన దానియేలు
జాషువా దానియేలు

http://lefi.org/telugu/images/ndaniel.jpg క్రొత్తముద్రణ - లేమెన్స్ఇవాంజెలికల్ ఫెలోషిప్ వ్యవస్థాపకులయొక్క జీవిత చరిత్ర, మిస్టర్. దానియేలు సారాంశముచదవండి
   అనేకులను ప్రేమించి తన జీవిత కాలమంతయు ప్రభువును సేవించిన మన ప్రియులైన జాషువా దానియేలు గారు అక్టోబరు 18 ఉదయం గం. 9.45 ని.లకు నిత్యనివాసమునకు పిలువబడిరి.
   * శ్రద్ధాంజలి/కడసారి వీడ్కోలు: శనివారం నవంబరు 1 ఉదయం గం.7 నుండి - మధ్యాహ్నం గం. 12 వరకు
   * అంతిమ నివాళి కార్యక్రమము: శనివారం నవంబరు 1 మధ్యాహ్నం గం. 12 నుండి - మధ్యాహ్నం గం. 2 వరకు, బ్యూలాతోట నందు
   * భూస్థాపన: శనివారం నవంబరు 1 సాయంత్రం గం.3.30లకు, కీల్.పాక్ శ్మశానవాటిక నందు
   * జ్ఞాపకార్థ కూడిక: ఆదివారం నవంబరు 2 మధ్యాహ్నం గం. 2 నుండి - మధ్యాహ్నం గం. 4 వరకు, బ్యూలాతోట నందు
   * పై కార్యక్రమములను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడగలరు

ప్రార్థనా విన్నపము | సంప్రదించుట | టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఈ మెయిల్